Παρουσίαση Σημαντικών Αποτελεσμάτων του έργου NOVoodys στο Διεθνές Συνέδριο ICBFS 2020

 Στο Διεθνές Συνέδριο 11th International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS 2020), που πραγματοποιήθηκε στο Amsterdam της Ολλανδία

 το διάστημα 13-15 Μαρτίου 2020, παρουσιάστηκαν τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα του έργου NOVoody’s με μορφή αναρτημένης εργασίας (poster) με τίτλο

"Development of functional food ingredients containing immobilized probiotics".

 

                                                                                                                    omilia3