Παρουσίαση Σημαντικών Αποτελεσμάτων του έργου NOVoody’s στο Συνέδριο International Congress on Biotechnology and Food Sciences

         Σημαντικά αποτελέσματα του έργου NOVoody’s παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο International Congress on Biotechnology and Food Sciences, που πραγματοποιήθηκε εξ' αποστάσεως (digital conference),

λόγω της πανδημίας COVID-19, το χρονικό διάστημα 23-24 Σεπτεμβρίου 2020.

H ομιλία και η περίληψη είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=LXOB7nKODPU

https://www.scitcentralconferences.com/accepteddetails/international-congress-on-biotechnology-and-food-sciences/1000

 

                                                                                                                    omilia3