Σχετικά με το Έργο

 • Το έργο επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνολογιών για την παραγωγή σταθερών συστατικών τροφίμων που θα φέρουν ευεργετικούς μικροοργανισμούς με έμφαση στη χρήση τους για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα διατηρούν τη ζωτικότητα των μικροοργανισμών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

  Προϋπολογισμός: 240.000€
 • - Επικύρωση και βελτιστοποίηση τεχνολογίας παραγωγής «σταθερών» συστατικών τροφίμων εμπλουτισμένων με ευεργετικούς μικροοργανισμούς.

  - Ανάπτυξη τριών διαφορετικών ειδών συστατικών τροφίμων εμπλουτισμένων με ευεργετικούς μικροοργανισμούς.

  - Παραγωγή τουλάχιστον τριών πρότυπων τροφίμων με χρήση των εμπλουτισμένων συστατικών.

  - Ενημέρωση του κοινού για την ανάπτυξη και τις ιδιότητες των τελικών προϊόντων.

 • - Δημιουργία ευκαιριών εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

  - Ανάπτυξη νέων συστατικών τροφίμων – φορέων ευεργετικών ιδιοτήτων για τη βιομηχανία τροφίμων.

  - Ανάπτυξη νέων τροφίμων ευεργετικών για την υγεία των ανθρώπων.

  - Ανάπτυξη κουλτούρας έρευνας, δημιουργίας και καινοτομίας.

Σχετικά Έργα

 • ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δράση:1η Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017).

  Τίτλος έργου: Καινοτόμες ακινητοποιημένες λειτουργικές αρχικές καλλιέργειες: Χαρακτηρισμός και εφαρμογή στην παραγωγή νέων τροφίμων με δυνητικά ευεργετικά οφέλη χρησιμοποιώντας αγροτικά απόβλητα-iFUNcultures.

  Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

  Προϋπολογισμός έργου: 170.000,00€.

  Έναρξη/λήξη: Ιανουάριος 2020-Ιανουάριος 2023.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Ι. Κουρκουτάς.

 • Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας.

  Τίτλος έργου: FOOD INNOVATION RI: Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών.

  Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

  Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€.

  Έναρξη/λήξη: Νοέμβριος 2018-Οκτώβριος 2021.

  Συντονιστής: Μ. Κανελλάκη.

 • Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.

  Τίτλος έργου: Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες-iFUNFoods (Τ1ΕΔΚ-03846).

  Προϋπολογισμός έργου: 952.434,78€.

  Έναρξη/λήξη: Σεπτέμβριος 2018-Σεπτέμβριος 2021.

  Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Ι. Κουρκουτάς.

 • Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας.

  Τίτλος έργου: OPENSCREEN-GR: An Open-Access Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human and Animal Health, Agriculture and Environment.

  Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

  Προϋπολογισμός έργου: 3.025.090,09€.

  Έναρξη/λήξη: Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2021.

 • Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας.

  Τίτλος έργου: OMIC-ENGINE: Synthetic biology: From omics technologies to genomic engineering

  Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

  Προϋπολογισμός έργου: 4.000.000,00€.

  Έναρξη/λήξη: Ιανουάριος 2018-Mάιος 2021.

  Συντονιστής: Κ. Ματθιόπουλος.